سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

Third International Conference on Technology Development in Chemical Engineering

پوستر سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی