کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی، اسفند ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

International Conference on Technology Development in Chemical Engineering

پوستر کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی