کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی، اسفند ماه 98

کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

International Conference on Technology Development in Chemical Engineering

پوستر کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

1.پدیده های انتقال (Transport Phenomena)

2.ترمودینامیک (Thermodynamics)

3.فرآیندهای جداسازی (Separation Processes)

4.مدلسازی و شبیه سازی (Modeling and Simulation)

5.دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics (CFD))

6.سینتیک، کاتالیست و طراحی راکتور (Kinetics, Catalysis and Reactor Design)

7.مهندسی و کنترل فرآیند (Process Engineering and Control)

8.بیوتکنولوژی، مهندسی بیوپزشکی، صنایع غذایی و دارویی (Biotechnology, Biomedical Engineering, Food and Pharmaceutical Industries)

9.نانوتکنولوژی (Nanotechnology)

10. علوم و فناوری پلیمر(Polymer Science and Technology)

11.مهندسی نفت و مخزن(Petroleum and Reservoir Engineering)

12.تولید، فرآیند و تبدیل گاز طبیعی(Production, Processing and Conversion of Natural Gas)

13.فناوری پایدار و سبز (Sustainable and Green Technology)

14.مهندسی محیط زیست و ایمنی (Environmental Engineering and Safety)

15.استانداردسازی و آموزش در صنایع شیمیایی (Standardization and Education in Chemical Industries)

16.مدیریت و کارآفرینی (Management & Entrepreneurship)

17.انرژی تجدیدپذیر (Renewable Energy)مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی