پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی، اسفند ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

Fifth International Conference on Technology Development in Chemical Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی