دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی، شهریور ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

2nd International Conference on Technology Development in Chemical Engineering

پوستر دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی