دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی، شهریور ماه 99

دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

2nd International Conference on Technology Development in Chemical Engineering

پوستر دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ توسط انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دبیرخانه کنفرانس در محورهای زیر اقدام به پذیرش مقاله می کند:

1.     پدیده های انتقال (Transport Phenomena)

2.     ترمودینامیک (Thermodynamics)

3.     فرآیندهای جداسازی (Separation Processes)

4.     مدلسازی و شبیه سازی (Modeling and Simulation)

5.     دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics (CFD))

6.     سینتیک، کاتالیست و طراحی راکتور (Kinetics, Catalysis and Reactor Design)

7.     مهندسی و کنترل فرآیند (Process Engineering and Control)

8.     بیوتکنولوژی، مهندسی بیوپزشکی، صنایع غذایی و دارویی (Biotechnology, Biomedical Engineering, Food and Pharmaceutical Industries)

9.     نانوتکنولوژی (Nanotechnology)

10.   علوم و فناوری پلیمر(Polymer Science and Technology)

11.مهندسی نفت و مخزن(Petroleum and Reservoir Engineering)

12.تولید، فرآیند و تبدیل گاز طبیعی(Production, Processing and Conversion of Natural Gas)

13.فناوری پایدار و سبز (Sustainable and Green Technology)

14.مهندسی محیط زیست و ایمنی (Environmental Engineering and Safety)

15.استانداردسازی و آموزش در صنایع شیمیایی (Standardization and Education in Chemical Industries)

16.مدیریت و کارآفرینی (Management & Entrepreneurship)

17.انرژی تجدیدپذیر (Renewable Energy)