ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

6th International Conference on Technology Development in Chemical Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی

ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی