هفتمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای، فرصت ها و چالش ها، اسفند ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای، فرصت ها و چالش ها

The 7th International Conference on Computer Games; Challenges and Opportunities

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای، فرصت ها و چالش ها

هفتمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای، فرصت ها و چالش ها در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای، فرصت ها و چالش ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای، فرصت ها و چالش ها