اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها، بهمن ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها

First National Conference on Computer Games; Opportunities and challenges

پوستر اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها

اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه اصفهان،دانشگاه اصفهان با همكاري بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها