هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

The 8th National Conference & Exhibition on Environmental Engineering

پوستر هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۵ توسط انجمن مهندسی محیط زیست ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 بدینوسیله ضمن پوزش بابت به تعویق افتادن زمان برگزاری همایش به استحضار کاربران محترم هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست می رساند به منظور جلوگیری از تقارن زمانی همایش مهندسی محیط زیست به عنوان بزرگترین گردهمایی متخصصان محیط زیست کشور با نمایشگاه سالانه محیط زیست و نمایشگاه سالانه نفت، گاز و پتروشیمی، شورای سیاستگزاری همایش مقرر نمود تاریخ برگزاری همایش به آبانماه سال 95 که مقارن با زمان برگزاری 7 دوره گذشته نیز بوده است تغییر یابد.

 

محورهای همایش:

آب و فاضلاب:
- تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی (سیستم ها و فرآیندها)
- تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی
- راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی
- مدیریت کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی
- استانداردهای کیفی آلودگی آب (حدود مجاز آلاینده های خطرناک)
- استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده
- تصفیه (تثبیت) لجن های حاصل از تصفیه آب و فاضلاب
- دفع و استفاده مجدد از پساب
- دفع و استفاده مجدد از لجن
 
خاک و پسماند:
- شناسایی و پایش آلاینده های خاک
- حذف آلاینده های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی، حرارتی و ...
- استانداردهای حد مجاز آلاینده ها در خاک
- مدیریت پسماند (جمع آوری، کاهش از مبداء، دفع، دفن، بازیافت، کمپوست و...)
- مکان یابی، طراحی و اجرای محل دفن بهداشتی و مهندسی پسماندها (لندفیل)
- زباله سوزی و پسماندهای ویژه
 
هوا و صوت:
-پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و سیار
- شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی و الکترومغناطیسی
-  شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
- استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
- ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا
- مدل سازی انتشار آلودگی هوا از منابع ثابت و متحرک
 
محورهای ویژه:
- فن آوریهای نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
- به کارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی (نانو فیلترها)
- فن آوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع
- کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های زیست محیطی
- کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها
- کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست
- روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار (POPs)
-بررسی مدلهای ریاضی و نرم افزاری پخش آلاینده ها
- کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی
- استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک
- زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها
- شناسایی و کنترل آلودگی های ناشی از معادن کشور
- نقش مهندسی محیط زیست در انجام موثر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها (EIA)
- محیط زیست و فناوری اطلاعات
- محیط زیست و دولت الکترونیک
- روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
- روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست
-  ارزش گذاری اقتصادی عملکرد زیست محیطی صنعت
- بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی
- الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتیمقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست