ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، آبان ماه ۱۳۹۱

ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering

پوستر ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه تهران،دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست