هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، آبان ماه ۱۳۹۵

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

The 8th National Conference & Exhibition on Environmental Engineering

پوستر هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تهران،انجمن محیط زیست ایرانانجمن مهندسي محيط زيست ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست