هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، آذر ماه ۱۳۹۳

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

The 7th Conference & Exhibition on Environmental Engineering

پوستر هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تهران،دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست