سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، مهر ماه ۱۳۸۸

سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

3rd Conference of Environmental Engineering

سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه تهران،دانشكده محيط زيست دانشگاه تهرانسازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنايع و معادن دفتر امور محيط زيست، شهردا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست