اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، بهمن ماه ۱۳۸۵

اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

1st Conference of Environmental Engineering

اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۵ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست