دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

2nd Conference of Environmental Engineering

دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه تهران،دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنايع و معادن دفتر امور محيط زيست، شهردا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست