چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، آبان ماه ۱۳۸۹

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

4th Conference and Exhibition on Environmental Engineering

پوستر چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۸۹ توسط دانشگاه تهران،دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست