هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران، تیر ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران

The 7th National Innovation and Technology Conference of Biological Sciences and Chemistry of Iran

پوستر هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران

هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران