چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران، تیر ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران

Fourth National Conference on Innovation and Technology of Biological Sciences, Iranian Chemistry

پوستر چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران

چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۰ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران