دومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران، تیر ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران

Second National Conference on Innovation and Technology of Life Sciences, Iranian Chemistry

پوستر دومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران

دومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران