پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران، بهمن ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران

Fifth National Conference on Innovation and Technology of Biological Sciences, Iranian Chemistry

پوستر پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران

پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران