سومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران، آذر ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران

Third National Conference on Biotechnology Innovation and Technology, Iranian Chemistry

پوستر سومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران

سومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی، شیمی ایران