ششمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی شیمی ایران، مرداد ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی شیمی ایران

Sixth National Conference on Innovation and Technology of Biological Sciences Iranian Chemistry

پوستر ششمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی شیمی ایران

ششمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی شیمی ایران در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی شیمی ایران