هفتمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی، مهر ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی

The 7th National Innovation Conference in Agriculture, Animal Sciences and Veterinary Medicine

پوستر هفتمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی

هفتمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی