دومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی، شهریور ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی

Second National Conference on Innovation in Agriculture, Animal Sciences and Veterinary Medicine

پوستر دومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی

دومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی