سومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی

Third National Conference on Innovation in Agriculture, Animal Sciences and Veterinary Medicine

پوستر سومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی

سومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی