ششمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی، مهر ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی

Sixth National Conference on Innovation in Agriculture, Animal Sciences and Veterinary Medicine

پوستر ششمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی

ششمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۱ توسط ،انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی