هفتمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی، اسفند ماه ۱۴۰۲

هفتمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

The 7th International Conference on Persian Language and Literature

پوستر هفتمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

هفتمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی