اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

First International Conference on Persian Language and Literature

پوستر اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی