دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

Second International Conference on Persian Language and Literature

پوستر دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی