ششمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی، اسفند ماه ۱۴۰۱

ششمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

The 6th International Conference on Persian Language and Literature

پوستر ششمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

ششمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی