سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی، اسفند ماه ۱۳۹۸

سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

Third International Conference on Persian Language and Literature

پوستر سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی