پنجمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی، اسفند ماه ۱۴۰۰

پنجمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

Fifth International Conference on Persian Language and Literature

پوستر پنجمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

پنجمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی