بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه، آذر ماه 97

بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

20th Annual Conference and 3rd International Conference on Pathology and Laboratory Medicine

پوستر بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۷ توسط انجمن آسیب شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه مراجعه فرمایید.


محورهای همایش :

آسیب شناسی بالینی و تشریحی شامل میکروب شناسی، ایمونولوژی، بیوشیمی، هموویژلانس و بانک خون، پاتولوژی گوارش و کبد، پاتولوژی پستان و زنانمقالات پذیرش شده در بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه