بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه، آذر ماه ۱۳۹۷

بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

20th Annual Conference and 3rd International Conference on Pathology and Laboratory Medicine

پوستر بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی آسیب شناسی ایرانانجمن آسيب شناسي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه