هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه، آذر ماه ۱۳۹۴

هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

The 17th Annual Congress of Pathology and Laboratory Medicine

پوستر هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۴ توسط ،انجمن علمی آسیب شناسی ایرانانجمن آسيب شناسي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه