نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه، دی ماه 96

نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

19th Annual Conference and the 2nd International Conference on Pathology and Laboratory Medicine

پوستر نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۶ توسط انجمن علمی آسیب شناسی ایران و دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه مراجعه فرمایید.


محورهای همایش :

 آسیب­ شناسی بالینی و تشریحی شامل چالش­ های بالین تا آزمایشگاه، مدیریت آزمایشگاه ­های بالینی، تازه­ های تشخیصی و مباحث بحث برانگیز در زمینه­ های پاتولوژی زنان، پاتولوژی گوارش، پاتولوژی پوست، مدیریتکیفیت در آزمایشگاه، پاتولوژی پستان، میکروب­ شناسی، سیتوپاتولوژی، هموویژلانس و بانک خون، کاربرد روش ­های نوین آزمایشگاهی، روش­ های تشخیص در بالین بیمار، اوروپاتولوژی، بیوشیمی ، ایمونولوژی، پاتولوژی ریه، سر و گردن و بافت نرم مقالات پذیرش شده در نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه