نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه، دی ماه ۱۳۹۶

نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

19th Annual Conference and the 2nd International Conference on Pathology and Laboratory Medicine

پوستر نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،انجمن علمی آسیب شناسی ایرانانجمن علمي آسيب شناسي ايراندانشگاه علوم پزشكي ايران در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه