هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه، دی ماه ۱۳۹۵

هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

The 18th Annual Congtess and the 1st International Congress of Pathology and Laboratory Medicine

پوستر هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ توسط ،انجمن علمی آسیب شناسی ایرانانجمن آسيب شناسي ايرانانجمن تامين كنندگان تجهيزات آزمايشگاهي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه