هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه، دی ماه 95

هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

The 18th Annual Congtess and the 1st International Congress of Pathology and Laboratory Medicine

پوستر هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ توسط انجمن آسیب شناسی ایران و انجمن تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه