پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران، آبان ماه ۱۳۹۲

پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران

The 15th Annual Conference and the International Congress of Pathology and Laboratory Medicine

پوستر پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران

پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۲ توسط ،انجمن علمی آسیب شناسی ایرانانجمن آسيب شناسي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران