سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، مهر ماه 97

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment

پوستر سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری انجمن آبخیزداری ایران و اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.


سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست مشترک منطقه‌ای در 10 و 11 مهر ماه 1397 در دانشگاه محقق اردبیلی و با اهتمام و همکاری انجمن آبخیزداری ایران برگزار خواهد شد.

 

محورهای همایش:

خدمات بوم‌سازگان آبخیزها

سلامت و پایداری آبخیز

مدیریت حوزه‌های آبخیز رودخانه‌های مرزی

ابزارها و رویکردهای مدیریت منابع مشترک حوزه‌های آبخیز

مقیاس‌های ملی و فراملی در مدیریت جامع منابع آبخیز

تجارب ملی و منطقه‌ای ارتقای اقتصادی-اجتماعی و معیشت‌های جایگزین

پویایی، اصلاح و احیاء بوم‌سازگان‌های جنگلی و مرتعی

الگوهای ارزیابی و کاهش آلودگی منابع (آب، خاک و هوا)

مدیریت و کاربرد منابع لیگنوسلولزی

فناوری‌های نوین مکانی در منابع طبیعی و محیط زیست

قوانین و مسائل حقوقی حفظ منابع طبیعی و محیط زیست

پایش، پیش‌بینی و مدل‌سازی چالش‌های منابع طبیعی و محیط زیستمقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست