هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

8th National Seminar on Watershed Management Sciences and Engineering

هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط ،انجمن آبخیزداری ایرانانجمن آبخيزداري ايران در شهر خرم آباد برگزار گردید.