هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، اردیبهشت ماه 90

هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

7th National Seminar on Watershed Management Sciences and Engineering

پوستر هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط انجمن آبخیزداری ایران و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مراجعه فرمایید.


هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

مقدمه
حفاظت، بهره برداری و مدیریت پایدار از منابع آبخیز به منظور تامین نیازهای نسل حاضر و حفظ این منابع برای نسل‌های آتی،  از اولویت‌های اساسی می‌باشد. عدم بهره برداری صحیح از منابع آبخیز، باعث بر هم خوردن تعادل زیست بوم‌ها گردیده که بروز انواع مختلف بلایا از جمله سیل، خشکسالی، حرکات توده‌ای، طوفانهای گردو غبار را بدنبال دارد.  امروزه با گسترش روند شهرسازی و تغییر در کاربری‌های طبیعی به محیط‌های مصنوعی و دست ساخت، شاهد ایجاد محیطهائی با رفتارهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی متفاوت می‌باشیم که به آبخیزهای شهری شهرت یافته اند. آبخیزهای شهری که اراضی نفوذناپذیر با کاربری‌های متنوع (مسکونی، تجاری و صنعتی و ...) را در برمی‌گیرند، اغلب با مشکلات آلودگی ناشی از باران، رواناب‌ها، تجمع رسوب و  تغییر شرایط هیدرولوژیکی ناشی از توسعه‌های بی رویه روبه رو هستند، نیازمند مدیریت خاص خود می‌باشند. در این میان آبخیزداری بعنوان علم مدیریت جامع آبخیزها می‌تواند راهکارهای بهره برداری و مدیریت پایدار از منابع آبخیز را طراحی و تدوین نماید. در این راستا انجمن آبخیزداری ایران و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان هفتمین همایش علوم و مهندسی آبخیزداری - آبخیزداری شهری - را در اردیبهشت سال 1390در  دانشگاه صنعتی اصفهان با محوریت آبخیزداری شهری برگزار می‌نماید.

اهداف همایش
· توسعه دانش و مدیریت آبخیزهای شهری
· تبیین نقش آبخیزداری شهری در برنامه‌های توسعه پایدار شهرها     
· مدیریت آبخیزهای مشرف به شهرها و نقش آن در پیشگیری و کاهش خسارات و پیامدهای ناشی از بلایای طبیعی

محورهای اصلی همایش
·        نقش آبخیزداری در مدیریت ریسک و بحران شهری
·        نقش آبخیزداری شهری در کاهش آلودگی‌های منابع زیستی
·        نقش آبخیزداری شهری در مدیریت یکپارچه و بهینه منابع آب و زمین
·        آبخیزداری شهری و توسعه بهینه فضای سبز
·       آبخیزداری شهری و مسائل اقتصادی و اجتماعی
·        فناوری‌های نوین (بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی،  سنجش از دور، GIS) در آبخیزداری شهری  
·       مدلها در آبخیزداری شهری
·        بلایای طبیعی در آبخیزداری شهری (تغییر اقلیم، خشکسالی، سیل، طوفان‌های گرد و غبار، حرکت‌های توده‌ای و غیره )
·        مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز شهریمقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران