پانزدهمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبان ماه ۱۳۹۹

پانزدهمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

15th National conference on Watershed Management Sciences and Engineering of IRAN

پوستر پانزدهمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

پانزدهمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،انجمن آبخیزداری ایراندانشكده منابع طبيعي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري – انجمن آبخيزداري ايران در شهر ساری برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.