پنجمین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار

Fifth International Conference and Eleventh National Conference on Geography and Sustainable Environment Tourism

پوستر پنجمین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار

پنجمین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،مركزهمايش ها وكنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار