سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

Third National Conference on Tourism, Geography and Sustainable Environment

پوستر سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار