دهمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار، خرداد ماه ۱۳۹۹

دهمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

10th National Conference on Tourism, Geography and Sustainable Environment

پوستر دهمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار

دهمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،مركزهمايش ها وكنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار