هفدهمین کنگره علوم خاک ایران چشم انداز خاک در سده ی جدید ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

هفدهمین کنگره علوم خاک ایران چشم انداز خاک در سده ی جدید ایران

17th Iranian Soil Science Congress: Soil Perspectives in the New Century of Iran

پوستر هفدهمین کنگره علوم خاک ایران چشم انداز خاک در سده ی جدید ایران

هفدهمین کنگره علوم خاک ایران چشم انداز خاک در سده ی جدید ایران در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۰ توسط موسسه تحقیقات خاک و آب،انجمن علوم خاک ایران در شهر کرج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.