هفدهمین کنگره علوم خاک ایران چشم انداز خاک در سده ی جدید ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

هفدهمین کنگره علوم خاک ایران چشم انداز خاک در سده ی جدید ایران

17th Iranian Soil Science Congress: Soil Perspectives in the New Century of Iran

پوستر هفدهمین کنگره علوم خاک ایران چشم انداز خاک در سده ی جدید ایران

هفدهمین کنگره علوم خاک ایران چشم انداز خاک در سده ی جدید ایران در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۰ توسط موسسه تحقیقات خاک و آب،انجمن علوم خاک ایران در شهر کرج برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.