دهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور ماه ۱۳۸۶

دهمین کنگره علوم خاک ایران

10th Soil Science Congress of Iran

دهمین کنگره علوم خاک ایران در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۶ توسط دانشگاه تهران،پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنگره علوم خاک ایران