نهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور ماه ۱۳۸۴

نهمین کنگره علوم خاک ایران

9th Soil Science Congress of Iran

نهمین کنگره علوم خاک ایران در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۴ توسط ،مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنگره علوم خاک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره علوم خاک ایران