شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور ماه ۱۳۹۸

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

16th Iranian Soil Science Congress

پوستر شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه زنجان، در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران