ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند، دی ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند

6th Conference on Signal Processing and Intelligent Systems

پوستر ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند

ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی سجاد،دانشگاه صنعتي سجاد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند