دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند، آذر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند

Conference on Signal Processing and Intelligent Systems

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند

دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند