اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند، آذر ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند

اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتي اميركبير - قطب علمي سامانه هاي پردازش ديجيتال در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند