اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند، آذر ماه 94

اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند

اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر - قطب علمی سامانه های پردازش دیجیتال و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

پردازش سیگنال
– پردازش تصویر
– پردازش صوت و گفتار
– پنهان سازی داده ها
– بینایی ماشین
– تحلیل و بازشناسی الگو
– داده کاوی
– سیستم های هوشمند
– شبکه های الکتریکی هوشمند
– محاسبات نرم
– شبکه های کامپیوتریمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند